Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatlap kitöltésével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § alapján nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok kezeléséhez hozzájárulok.

Tudomásul veszem, hogy az

– adatkezelés célja: üzleti kapcsolatfelvétel, üzleti ajánlatok megküldése

– adatkezelő: BudafokOne Kft., 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.

– adatkezelésének jogalapja: az érintett jelen hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett,

– adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől – a székhelyére megküldött írásbeli nyilatkozatommal – a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához. Amennyiben az adatkezelés kapcsán olyan panaszom merülne fel, amit az adatkezelő nem orvosol, úgy tudomásul vettem azt is, hogy jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.